Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

inspirowanie i wspieranie działalności placówek szkolnych i oświatowo - wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nauczania i pomocy diagnostyczno - terapautycznej dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej; prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w których cele działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia; popularyzowanie w środowisku idei pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej; upowszechnianie wiedzy na tematy specyfiki rozwoju dzieci zdolnych, pomagania dzieciom i rodzicom w przezwyciężaniu trudności; stworzenie systemu stypendialnego dla dzieci zdolnych; podejmowanie działań w celu zorganizowania w Olsztynie Centrum Wspierania Ucznia Zdolnego.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000053487
  • e-mail: mariarafa@wp.pl
  • Telefon: 895272003
  • Adres: UL. EDWARDA 3, 10-685 OLSZTYN