Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Wielkopolskiego Związku Kolarskiego jest: 1 . Upowszechnianie, rozwój i popularyzacja kolarstwa na terenie swojego działania. 2 . Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Związku oraz ogółu społeczności w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: