Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

popularyzacja i rozwój kultury fizycznej młodzieży na terenie działania z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego. Koordynacja działalności Ludowego Klubu Sportowego Tęcza Szymiszów. Finansowe wspieranie działalności klubu w drodze realizacji i rozliczenia środków z dotacji Gminy Strzelce Opolskie. Programowanie i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych rangi gminnej i rejonowej. Przygotowanie reprezentacji gminy do zawodów wyższej rangi. Szkolenie młodych kadr organizacyjnych w zakresie sportu i rekreacji wiejskiej. Utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektu sportowego - boiska będącego własnością Gminy Strzelce Opolskie. Uczestniczenie w programowaniu zadań Gminy w zakresie sportu i rekreacji .

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000053392
  • e-mail: h.majewska@op.pl
  • Telefon: 774610201
  • Adres: UL. SZKOLNA 6, 47-161 SZYMISZÓW