Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja działa na polu pomocy społecznej, a statutowym celem jego działania jest między innymi: -rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia

Dane naszego OPP: