Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc rzeczowa i materialna dla członków stowarzyszenia oraz osób ubogich, - imprezy sportowe dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, - tworzenie warunków jak najlepszych wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji, nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, - dażenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w zyciu społecznym oraz zawodowym, - przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z zycia społecznego i zawodowego, - zmiane negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: