Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę poprawy jakości systemu oświaty, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz postaw przedsiębiorczości poprzez propagowanie podstawowych zasad życia w społeczeństwie demokratycznym w warunkach gospodarki rynkowej. 2 . Celem Fundacji jest wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości pracy szkoły, przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, a także kształtowanie postaw obywatelskich polskiego społeczeństwa.

Dane naszego OPP: