Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi na rzecz ogółu społeczności oraz członków Klubu działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowawczą w celu: - zapewnienia możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, - kształtowaniu wysokich wartości moralnych i fizycznych, - ochrony i promocji zdrowia, - upowszechniania i rozwijania rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz odnowy biologicznej, - wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, - wspierania turystyki i krajoznawstwa, - zapewnienia przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Dane naszego OPP: