Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność w obszarze OPP: -Organizowanie poradnictwa, wsparcia terapeutycznego i szkoleń, w szczególności z zakresu promocji zdrowia, edukacji, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych. -Zajęcia socjoterapeutyczne, sesje terapeutyczne z rodzinami oraz spotkania grup superwizyjnych -Prowadzenie Punktu Informacyjno – konsultacyjnego w zakresie problemów uzależnień oraz przemocy z uwzględnieniem doradztwa i pomocy psychoedukacyjnej .-Upowszechnianie form leczenia różnego rodzaju uzależnień poprzez działalność informacyjną -Opracowywanie i realizacja programów profilaktyki uzależnień. -Udostępnianie materiałów i wydawnictw dotyczących uzależnień i przemocy (książki, prasa, ulotki, plakaty, kasety\). -Warsztaty z zakresu komunikacji. -Mediacje rodzinne. -Doradztwo i konsultacje specjalistów. -Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym. -Uczestnictwo w kampaniach społecznych min. w ogólnopolskiej kampanii "Dzieciństwo bez przemocy”, programach: „Przemocy –Stop” "Alkohol kradnie wolność", w Pogotowiu Ofiar Przemocy Domowej "Niebieska

Dane naszego OPP: