Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN UBOGICH, PATOLOGICZNYCH, ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ LU0011 ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ ALBO ŻYCIOWEJ, A TAKŻE DZIECIOM CIĘŻKO CHORYM WYMAGAJĄCYM SPECJALISTYCZNEGO LECZENIA. W TYM : - NIEDOCHODOWE IMPREZY PUBLICZNE PROPAGUJĄCE POWYŻSZY CEL, - NIEODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I REKLAMOWA, SZKOLENIA, PUBLIKACJE, - POZASZKOLNE, NIEODPŁATNE FORMY EDUKACJI DLA W-W DZIECI I MŁODZIEŻY, POŁĄCZONE Z WYPOCZYNKIEM, SPORTEM I REKREACJĄ, - NIEODPŁATNE ZAJĘCIA I IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY J-W, - OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ORAZ WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, W TYM FERIE I WAKACJE, - ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW RZECZOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ FINANSOWANIE ICH NIEZBĘDNYCH POTRZE0c357 POSIŁKI, ODZIEŻ, POMOCE SZKOLNE; STYPENDIA, - UMOŻLIWIENIE PODJĘCIA PRAC ZAROBKOWYCH, ZDOBYCIA DOŚWIADCZEŃ, UCZESTNICZENIA W KURSACH PRZEZ MŁODZIEŻ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ.

Dane naszego OPP: