Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki dla osób z upośledzeniem, które przez całe życie będą wymagały specjalnej opieki i pomocy oraz przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia. Stowarzyszenie chroni i reprezentuje interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin, oraz świadczy pomoc w zakresie informacyjnym, dydaktycznym i rehabilitacyjnym. Stowarzyszenie gromadzi fundusze finansowe oraz dobra materialne na potrzeby Stowarzyszenia w celu prowadzenia działalności statutowej.

Dane naszego OPP: