Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki, w tym dążenie do właściwego wyposażenia i funkcjonowania gabinetów medycznych; popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia; organizowanie i udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą; kształcenie personelu medycznego w dziedzinie opieki paliatywnej oraz zapewnienie personelowi medycznemu ochrony prawnej; upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy;

Dane naszego OPP: