Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji ruchowej i społecznej, turystyki i rekreacji wśród niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych, 2 . uczestniczenie osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym, 3 . rozpowszechnianie integracji społecznej w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 4 . objęcie działalnością jak najszerszego kręgu osób niepełnosprawnych, 5 . zapewnienie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, 6 . prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP: