Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I GAŚNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW I INNYCH KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, UŚWIADAMIANIE LUDNOŚCI O KONIECZNOŚCI OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED POŻARAMI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE JEJ DO UDZIAŁU W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ BRANIE UDZIAŁU W OBRONIE CYWILNEJ LUDNOŚCI, ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP ZAINTERESOWAŃ W DZIEDZINIE KULTURY, OŚWIATY I SPORTU, WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU OSP

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000052079
  • e-mail: ddkusiak@interia.pl
  • Telefon: 606742086
  • Adres: ŁĘTOWNIA 343, 34-242 ŁĘTOWNIA