Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 1 ) Pracę w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi i niezaradnym życiowo. 2 ) Organizowanie całodobowej i dziennej opieki osobom wymienionym w pkt. 1.1 3 ) Zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób na rzecz których działa Stowarzyszenie. 4 ) Działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób.

Dane naszego OPP: