Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. 2 . Wychowywanie integracyjne osób sprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi. 3 . Samopomocowa działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i usprawniania osób niepełnosprawnych . 4 . Gromadzenie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 5 . Patronat nad Integracyjnym Przedszkolem Publicznym w Bartoszycach. 6 . Wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 7 . Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy. 8 . Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek specjalistycznych prowadzących działalność: rehabilitacyjną, medyczną, terapeutyczną, edukacyjną bądź aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.

Dane naszego OPP: