Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych, osób w podeszłym wieku, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, leczenia, pomocy społecznej, opieki. 1 ) Szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku. 2 ) Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie. 3 ) Udzielanie pomocy oświatowo- wychowawczej , rehabilitacyjnej , leczniczej i opiekuńczej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłym osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku. 4 ) Wspomaganie różnych form kształcenia i dokształcania kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz rodziców i opiekunów. 5 ) Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym w różnej formie. 6 \) Niesienie kompleksowej pomocy \( rehabilitacyjnej, korekcyjnej, kompensacji, stymulowania\) w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dorosłych osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku.

Dane naszego OPP: