Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspieranie rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Tworzenie oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej potrzebom lokalnym. Promowanie wielokulturowości i tolerancji. Wspieranie działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym kształcenie się i uczestniczenie w życiu społecznym. Przybliżanie dorobku kultury narodowej i regionalnej. Krzewienie form aktywnego wypoczynku, kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: