Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc uzależnionym lub ich bliskim, współpraca z rodzinami, profilaktyka uzależnień. Praca terapeutyczna, warsztaty terapii zajęciowej, wsparcie psychologiczne, rozładowywanie stanów napięcia i stresu dzieci i młodzieży dotkniętej bezpośrednio problemem uzależnień i patologii. wspólnota sprawuje funkcje: opiekuńcze, kompensacyjne, wychowawcze, tworząc warunki rozwoju moralno- społecznego podopiecznych, którzy uczą się konstruktywnie rozwiązywać swoje problemy. przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000051660
  • e-mail: opp_iskierki@wp.pl
  • Telefon: 523714477
  • Adres: UL. POLNA 2A, 85-163 BYDGOSZCZ