Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, wzrost zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży a także dorosłych i seniorów poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, - zmiana w zakresie sposobu spędzania czasu wolnego 0374 odejście od biernego spędzania czasu przed telewizorem i komputerem na rzecz spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu podczas treningów i zajęć sportowych. - Promowanie integracji międzypokoleniowej poprzez prowadzenie zajęć adresowanych do osób w różnym wieku. Klub realizuje swe cele poprzez: organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportu organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych szkolenie zawodników, organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów sportowych uczestniczeniu w rozgrywkach ligowych ,w uprawianych dyscyplinach rozwijanie sportu masowego i rekreacji upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: