Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

TOWARZYSTWO JEST ORGANIZACJĄ SPOŁECZNA OBYWATELI POLSKICH ZE STWARDNIENIEM ROZSAINYM ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ, DZIAŁAJĄCĄ NA GRUNCIE KONSTYTUCJI PR I MAJĄCĄ NA CELU: 1 . POPRAWĘ ICH WARUNKÓW ŻYCIOWYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM, ZAWODOWYM, KULTURALNYM, TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM KRAJU 2 . JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZĄ ICH REHABILITACJĘ I LECZENIE ROZUMIANYCH JAKO PROCES OSIĄGANIA OPTYMALNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE PO TO, BY ZAPEWNIĆ IM MOŻLIWOŚĆ KIEROWANIA WŁASNYM ŻYCIEM 3 . LIKWIDACJĘ BARIER PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH POPRZEZ UŚWIADAMIANIE PEŁNOSPRAWNEJ SPOŁECZNOŚCI PROBLEMATYKI DOTYCZĄCEJ OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM I KSZTAŁTOWANIE PARTNERSKICH POSTAW MIĘDZY TYMI GRUPAMI 4 . ARTYKUŁOWANIE I REPREZENTOWANIE INTERESÓW OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W KRAJU ORAZ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Dane naszego OPP: