Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw , postaw i działań na rzecz hodowli , dokarmiania , introdukcji zwierzyny dziko żyjącej i jej bytowania , aktywnej ochrony środowiska , a także upowszechnianie wiedzy o zwierzętach dziko żyjących . Realizując założenia związane z dokarmianiem zwierzyny dziko żyjącej , zakupiono paszę treściwą - kukurydzę za kwotę 40 5500 złotych i we własnym zakresie - społecznie dokonano dokarmiania tych zwierząt . Realizując założenia związane z introdukcją gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem na naszym terenie zakupiono bażantów za kwotę 7598,93 złotych i wspólnie z myśliwymi z Koła Łowieckiego Słonka w Jaworznie wypuszczono je do obwodu łowieckiego nr 126 .

Dane naszego OPP: