Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wsparcie kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskiwaniu możliwie najlepszej poprawy sprawności psychicznej i fizycznej. 2 . Prowadzenie działalności dla wyrównania szans i wyeliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą. 3 . Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych. 4 . Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. 5 . Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: