Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Absolwentów UMK, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, prowadziło w roku 2016 - w ramach swoich możliwości - różne formy wsparcia środowiska absolwentów, takie jak: bezpłatne wydawanie biuletynu „Absolwent”, w którym zamieszczane są informacje dotyczące inicjatyw powstających w środowisku absolwentów, zarówno w kraju jak i zagranicą. Dla ułatwienia kontaktów środowiskowych kontynuowane były prace związane z tworzeniem bazy członków i absolwentów oraz strony internetowej Stowarzyszenia. Działalność statutowa rozwijana była przy współpracy z innymi stowarzyszeniami \(np. Polskim Towarzystwem Zoologicznym i Polskim Towarzystwem Geograficznym, Toruńskim Tow. Miłośników Torunia). Wyrównywaniu szans służyły zrealizowane w okresie sprawozdawczym dwa nieodpłatne dla uczestników projekty : - „Bezpieczne jutro – edukacja prawna seniorów” oraz - „Senior e-samodzielny - warsztaty informatyczne dla osób w wieku emerytalnym”.

Dane naszego OPP: