Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie i rozwój różnych form kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem środowiska inwalidów wzroku. 2 . Tworzenie warunków do rozwoju idei sportu, rekreacji, turystyki oraz kultury fizycznej wśród inwalidów wzroku, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 3 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 4 . Integrowanie środowisk inwalidów wzroku na terenie swego działania. 5 . Zagospodarowanie inwalidom wzroku, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej czasu wolnego oraz stwarzanie im możliwości do aktywnego i zdrowego wypoczynku. 6 . Integrowanie dzieci i młodzieży z dorosłymi z terenu działania Klubu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000050892
  • e-mail: xmysza@o2.pl
  • Telefon: 616570534
  • Adres: UL. LINDEGO 4, 60-573 POZNAŃ