Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STOWARZYSZENIA : Celem Stowarzyszenia jest: 1 . udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym Niewidomych i niedowidzącym poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla ich adaptacji do środowiska, 2 . wspieranie działalności Ośrodka Szkolno 0374 Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, 3 . podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 4 . udzielanie pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także wykluczonym społecznie, 5 . działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia, 6 . działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, informacyjna, charytatywna, opiekuńcza dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych.

Dane naszego OPP: