Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Oddział PTTK przy Politechnice Wrocławskiej działa od 1953 roku. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Oddział realizował cele określone w paragrafie 7 i 8 Statutu PTTK oraz zadania ze sfery zadań publicznych : a \) krajoznawstwa i wypoczynku młodzieży akademickiej b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, c \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu d \) ekologii i ochrony przyrody . We wszystkich imprezach Klubowych i Oddziałowych uczestniczyło 727 osób. Imprezy miały charakter ogólnośrodowiskowy, akademicki, miały na celu zintegrowanie społeczności wokół Oddziału i przyciągnięcie większej liczby osób do Oddziału. Cel został częściowo osiągnięty. W minionym roku w imprezach uczestniczyło więcej studentów i uczniów niż w latach poprzednich.

Dane naszego OPP: