Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie różnych imprez okolicznościowych i integracyjnych oraz różnych form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Dofinansowanie bieżących potrzeb placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności Ośrodka, np. zakup pomocy dydaktycznych, rehabilitacyjnych, książek, literatury specjalistycznej. Stowarzyszenie mogło również w razie konieczności sfinansować uczestnictwo członków Stowarzyszenia w specjalistycznych szkoleniach, kursach, wykładach i innych formach doskonalenia zawodowego w celu zwiększenia efektywności działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Dane naszego OPP: