Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 2 . Działania na rzecz ekologii, kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 3 . Działania na rzecz ochrony i promocja zdrowia 4 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 5 . Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 6 . Działalność charytatywna 7 . Działania na rzecz aktywizacja zawodowej, integracji społeczna i integracji cudzoziemców. 8 . Współpraca międzynarodowa 9 . Działania na rzecz mniejszości narodowych

Dane naszego OPP: