Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki góralskiej. Organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, form pracy świetlicowej i bibliotekarskiej, wycieczek krajoznawczych, zwalczanie alkoholizmu i innych przejawów zła społecznego. Popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związanych z regionem, organizacja konferencji, seminariów, sympozjów. Wydawanie własnych publikacji. Udzielanie pomocy kształtującej się młodzieży góralskiej. Współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą, rozwijanie kontaktów z emigracją góralską. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz handlowych w celu pozyskania funduszy na realizację zadań statutowych. Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwój kultury fizycznej. Prowadzenie działalności klubowej np. sportowej, literackiej, teatralnej. Propagowanie idei budowania społeczności lokalnej. Propagowanie budowania mediów lokalnych. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wspieranie rozwoju rolnictwa i leśnictwa na terenach górskich. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki. Popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Propagowanie tworzenia gospodarstw ekologicznych.

Dane naszego OPP: