Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Dolfrozu jest działalność charytatywna i społeczna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia a w szczególności przyczynianie się do: - wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia, - polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego, - do rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach, - zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków, - popularyzowania działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań statutowych Dolfrozu

Dane naszego OPP: