Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zwiększenie szans na godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie, rodzinnych form opieki zastępczej oraz przebywającej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych ( w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie\); 2 . Zwiększenie możliwości startu życiowego dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; 3 . Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 4 . Tworzenie spójnego systemy pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.

Dane naszego OPP: