Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zespół realizuje cele statutowe poprzez - naukę tańca, śpiewu - prowadzenie zespołów taneczno-wokalnych - organizowanie imprez artystycznych - uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych i folklorystycznych organizowanych przez siebie i podmioty obce. Imprezy realizowano zgodnie z założeniami. Prezentacje artystyczne zespołów prowadzonych przez SZPiT"Komes, odbywały się na terenie miasta jak i poza Kędzierzynem-Koźle. Różnorodność tematyczna, jak i różnorodność proponowanych form kulturalnych i muzycznych spotkała się z uznaniem odbiorców. Dbano o uzyskanie elementów

Dane naszego OPP: