Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie statutową działalność społecznie użyteczną, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, \(DZ.U. z 2003 r. nr. 96 , poz 873 \) oraz \( DZ.U. z 2010 r. nr. 234 \), poz. 1536 z późniejszymi zmianami art. 20-21 i 33 zwaną ustawą o wolontariacie. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym przedmiocie działalności ( zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej.), a- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana \( K P D- 2007-86.90 .E\)

Dane naszego OPP: