Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie spraw osobistych, bytowych, a także pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy i zatrudnienia przez osoby trzecie. Zrzeszanie osób niepełnosprawnych, prawnie i biologicznie i ich rodzin oraz osób działających na ich rzecz. Integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Organizacja również wspiera działalność i współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Kołem Żarskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w działaniach na rzecz Hospicjum św. Brata Alberta i w zbiórkach żywności dla osób ubogich niepełnosprawnych i należących do ich otoczenia społecznego..

Dane naszego OPP: