Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem Stowarzyszenia jest ścisła współpraca z mieszkańcami powiatu piskiego dla symulowania i wspierania inicjatyw obywatelskich. Uzyskiwanie w istotnych sprawach społecznego poparcia dla projektowanych rozwiązań społeczno - ekonomicznych. Prace Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych obejmują: - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. - Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. - Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej. - Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. - Ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego. - Promocję i organizację wolontariatu. - Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. - Upowszechnienie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: