Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom STRUKTURA ma na celu organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży przebywającej w placówce oświatowo- wychowawczej. Działalność ta pomaga zaspokoić normalnych i społecznych potrzeb dzieci, którzy są wychow3ywani przez wychowawców, a nie przez rodziców. Organizacja różnych działań pozwala na zaspokajanie potrzeb w zakresie udziału w kulturze i rekreacji, wypoczynku poza terenem placówki oraz integracji z innymi środowiskami, które mają wpływ na kształtowanie młodego człowieka. Stowarzyszenie w ten sposób udziela zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej. Rok 2016 był rokiem, w którym Stowarzyszenia poprzez swoją działalność, zorganizowało zbiórkę finansową na leczenia chorego dziecka oraz wyjazdu na zimowisko. Zbiórka pieniędzy na leczenie chorego dziecka pozwala w dzieciach wyrobić nawyk niesienia pomocy innym dzieciom. Z kolei wyjazd na zimowisko pozwala dzieciom i młodzieży na pełen wypoczynek, relaks , nabieranie sił do dalszej nauki, poznawanie otaczającego ich świata poza miejscem zamieszkania.

Dane naszego OPP: