Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. W okresie od 08.04.2016 do 31.12.2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pt.„Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej w miejscowości Zaczernie". Celem zadania było zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu poprzez organizację zajęć profilaktycznych z udziałem młodzieży w zajęciach sportowych. Cel został osiągnięty, gdyż dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym bardzo chętnie uczestniczyła w zaproponowanych zajęciach z piłki nożnej. Poprzez te wszystkie formy zajęć dzieci i młodzież uczą się postaw abstynenckich i nowych form spędzania czasu wolnego (rozwijają swoje zainteresowania sportem). Widoczne są zmiany w zachowaniu dzieci, które stają się bardziej otwarte i świadome własnej wartości, potrafią pracować w grupie (turniej piłki nożnej dla podstawówki i gimnazjum oraz wzięcie udziału w imprezie z okazji „Dnia Dziecka” zorganizowanej razem z Radą Rodziców Szkoły).

Dane naszego OPP: