Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie zajęć teatralnych ,plastycznych oraz uspołeczniających ma służyć ogólnemu rozwojowi psychicznemu i społecznemu osób niepełnosprawnych i rozwijaniu talentów w różnych dziedzinach życia.Zajęcia pomagają w porozumiewaniu się z otoczeniem oraz załatwianiem prostych spraw w życiu codziennym. zawody pływackie na basenie maja na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji ruchowej oraz zachęcić do uprawiania innych dziedzin sportu dla niepełnosprawnych. Wyjazdy krajoznawcze i integracyjne służą integracji osób niepełnosprawnych oraz stowarzyszeń zrzeszających osoby niepełnosprawne .Umożliwiają poznanie regionów Polski oraz nowych znajomych. Wyjazd do Teatru ma na celu pomoc w prowadzeniu zajęć teatralnych oraz oderwaniu się osób niepełnosprawnych od problemów codzienności. Wspieranie duchowe i psychiczne os.niepełnosprawnych pomaga tym osobom w przeżywaniu problemów i radości codziennego życia. Integracja z innymi stowarzyszeniami os. niepełnosprawnych pomaga w wymianie doświadczeń i lepszym poznaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: