Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności akademickiej,
2 . Rozwijanie sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim.
3 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowanie Członków Związku zgodnie z tradycjami AZS.
4 . Propagowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystej organizacji, uczelni, szkoły i środowiska.
5 . Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
6 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7 . Działanie na rzecz organizacji wolontariatu. 8 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

Dane naszego OPP: