Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Główne cele Stowarzyszenia to: 1 . Rozpowszechnienie osiagniec wiedzy w zakresie nauk neurologicznych wśród lekarzy 2 . Wspieranie badan naukowych w zakresie neurologii i nauk neurologicznych 3 . Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i leczenia chorob układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem neurologii wieku podeszłego choroby Parkinsona choroba alzheimera i udarow mózgu Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest: - Ksztalcenie ustawiczne dorosłych i pozostale formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 80 42 - dzialalnosc zwiazana z ochrona zdrowia ludzkiego, pozostala gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 8514 - dzialalnosc pozostałych organizacji czonkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 9133

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000047901
  • e-mail: rozwojnwp@gmail.com
  • Telefon: 327894601
  • Adres: UL. MEDYKÓW 14, 40-752 KATOWICE