Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Działalność klub realizuje przez działalność odpłatną i nieodpłatną. Współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Prowadzenie działalności szkoleniowej. Do zapewnienia środków finansowych na działalność, klub szkoli trenerów, organizuje odpłatne imprezy sportowe. Klub opiera się na członkach, którzy płacą składki i społecznie organizują zawody sportowe, szkolą trenerów piłki nożnej.Klub posiada osobowość prawną.

Dane naszego OPP: