Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) rozwój i krzewienie wśród członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej, 2 \) gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, historycznego i muzycznego miasta Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego, 3 ) prowadzenie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz renowacja zabytków, grobów i pomników, 4 ) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej, turystycznej mieszkańców miasta Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego.

Dane naszego OPP: