Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem i bezdomnością, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej.

Dane naszego OPP: