Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo zakupiło nagrody na konkursy szkolne, upominki na Mikołajki oraz na Dzień Dziecka. Zadaniem naszym jest wszechstronne wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacyjnej, obywatelskiej, ekonomicznej i samorządowej, dbałość o rozwój bazy dydaktycznej, inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie organizacji życia szkoły, gromadzenie środków finansowych.Pozyskujemy pieniądze od prywatnych darczyńców i z 1% podatku dochodowego na: wszechstronne wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacyjnej, obywatelskiej, ekonomicznej i samorządowej, dbałość o rozwój bazy dydaktycznej, inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie organizacji życia szkoły. Bierzemy czynny udział przy realizacji projektów szkolnych dzięki , którym są prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Staramy się pozyskiwać nieodpłatne książki, encyklopedie, które przekazujemy do biblioteki szkolnej. Wspieramy inicjatywy rodziców i wspomagamy modernizacje sal lekcyjnych.

Dane naszego OPP: