Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest współuczestniczenie w ochronie przyrody a zwłaszcza świata zwierzęcego w szczególności zaś niesienie wszechstronnej pomocy bezdomnym zwierzętom i innym wymagającym opieki i interwencji w związku z niewłaściwym ich traktowaniem, oraz ochrona innych składników przyrody, a tym samym środowiska naturalnego w ogólności.

Dane naszego OPP: