Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans osób uzależnionych i współuzależnionych w tych rodzinach. Udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, zwłaszcza oddziaływaniem swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby uzależnienia alkoholowego, nadmiernego i szkodliwego picia alkoholu, nadużywania środków psychoaktywnych i zmieniające nastrój. nawiązywanie w granicach dyktowanych potrzebami Klubu współpracy z władzami Państwowymi i Samorządowymi ,instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi problemami uzależnień i przemocy, a zwłaszcza placówkami służb Zdrowia ,Komisjami P/A. Klub powinien utrzymać kontakty z zakładami pracy w celu propagowania swojej działalności w tym nawiązywać bliższą współpracę z kierownictwem zakładów, w których pracują uzależnieni od alkoholu,

Dane naszego OPP: