Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do zasadniczych celów Klubu należą: 1 \) krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 \) popularyzowanie i rozwijanie sportów motorowych, wy 6 czynowych i popularnych oraz krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej, 3 \) organizowanie zawodów: sportowych, samochodowych, motocyklowych, kartingowych i innych imprez, 4 \) ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowanych, a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie innej działalności w zakresie motoryzacji, 5 \) popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi, 6 \) propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie w tym zakresie, 7 ) podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi i zachowania się na drogach.

Dane naszego OPP: