Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- zrzeszenie inwalidów narządu ruchu i osób ich wspomagających - integracja ON ze sprawnymi - podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc ON ich rodzinom i opiekunom - działalność charytatywna - działalność rehabilitacyjna - aktywizacja zawodowa ON - działalność w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia - działalność w zakresie przeciwdziałania patologi i wykluczeniu ON w ich środowisku - nawiązywanie, rozwijanie kontaktów i współpracy ze środowiskami ON w integrującej się Europie i świecie. - reprezentowanie ON wobec władz publicznych

Dane naszego OPP: