Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

94 , 99 , Z, działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 . Organizacja, współorganizacja i prowadzenie spotkań, zajęć, warsztatów i szkoleń mających na celu aktywizację społeczną, zawodową i sportową osób niepełnosprawnych. 2 . Organizacja, współorganizacja i prowadzenie zajęć oraz treningów mających na celu pomoc w osiąganiu możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3 . Wspieranie niepełnosprawnych członków i sympatyków Stowarzyszenia w procesie rehabilitacji fizycznej oraz szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i zawodowej. 4 . Pomoc członkom i sympatykom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz sportowego. 5 . Organizacja wystaw, prezentacji i happeningów służących promocji zdrowia, aktywnej rehabilitacji oraz działalności Stowarzyszenia. 6 . Organizacja, współorganizacja i prowadzenie zajęć, turnusów i obozów o charakterze rehabilitacyjnym. 7 . Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie. 8 . Podejmowanie działań mających służyć integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 9 . Inicjowanie różnorodnych działań

Dane naszego OPP: