Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. „ XIV Integracyjny Bieg Uliczny” zorganizowany w dniu 13.06 2016 r. Pogoda sprzyjała imprezie. Zawody otworzył Prezydent Czesław Renkiewicz. Zawody zostały dobrze zorganizowane pod względem technicznym. Przygotowano podium, statuetki, medale i wodę dla zawodników. W zabezpieczeniu zawodów sportowych pomogła policja , zapewniono opiekę medyczną- karetkę pogotowia. Zawodnicy zostali ubezpieczeni. Celem projektu było krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie wzorców aktywnego spędzenia czasu, integracji osób niepełnosprawnych. W imprezie wzięło udział około 300 osób z 17 placówek- w tym 200 osobowa grupa zawodników \(DPS- Gizycko,Bialystok,Łomża. Nowa Wieś Ełcka, Kowale Oleckie, Grajewo , Środowiskowe Domy Samopomocy , Wasztaty Terapii Zajęciowej , liczna grupa niepełnosprawnych z Litwy -Prienai, Mariampol , Kowno\) i 100 osobowe grono kibiców. Do niepełnosprawnych dołączyły dzieci i młodzie ż ze Szkoły podstawowej Nr 7 w Suwałkach. Projekt zrealizowany był w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej "Kalina" , który użyczył sprzętu nagłaśniającego . Biegi integracyjne są jedynym wydarzeniem w mieście , w którym czynny udział bierze młodzież z suwalskich szkół, osoby niepełnosprawne , a w szczególności osoby na wózkach inwalidzkich. Zawodnicy startowali w 8 grupach wiekowych.

Dane naszego OPP: